İyem Logo

İZOCAM HAVA DURUMU

23 Kasım 2017
17:29

°C

İZOCAM YALITIM MERKEZİ

1998 yılından bu yana ülkemizin inşaat ve yalıtım sektöründe çok önemli bir görevi üstlenmiş olan İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi, 43 öğretim görevlisi ve uzmanın yönetiminde eğitim seminerleri vermektedir

Merkezinin amacı yalıtım bilincini yaymak, yalıtımın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak, yalıtımda en son bilgi ve uygulamaları aktarmaktadır.


AMAÇ VE HEDEFLER

1998 yılından bu yana ülkemizin inşaat ve yalıtım sektöründe çok önemli bir görevi üstlenmiş olan İzocam Eğitim Merkezi (İYEM); 43 öğretim görevlisi ve uzmanın yönetiminde eğitim seminerleri vermektedir.

İnşaat sektörü işçiliğinde çalışanlar, ülkemizdeki diğer sektörler ile karşılaştırıldığında eğitim düzeyi en düşük olanıdır. Buna bağlı olarak da ısı, ses, yangın ve su yalıtımında istenilen seviyelere ulaşılamamakta, tekniğine uymayan uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Üretilen malzemelerin uygulama teknikleri birbirine çok yakın olmalarına rağmen; ara insan gücünün düşük eğitim düzeyi ile birlikte, teknik bilgi ve uygulama yetersizliklerinden dolayı tatbikler, uygulayıcılara çoğu kez karmaşık ve zor gelmektedir. Bu nedenle, yeni bir yalıtım malzemesinin ilk uygulaması, genellikle deneme-yanılma yolu ile olmaktadır. Genelde başarısızlıkla sonuçlanan bu uygulama hem amacına ulaşamamakta, hem de diğer kullanıcıların bu üründen kaçmalarına neden olabilmektedir. Kaliteli ısı, ses, yangın ve su yalıtım uygulamalarında en etkili ve önemli unsur olarak çalışanların sürekli ve her fırsatta eğitimi gereklidir.

Eğitim, ülkemiz insanının daha aydınlık bir geleceğe uzanabilmek için ihtiyaç duyduğu en önemli etkendir. Ülkemizde eğitim seviyesinin yükseltilmesi, tüketicilerin bilinçlendirilerek korunması, teknik eğitim seviyesinin nitelik ve niceliğinin arttırılarak eğitimli insan gücü, nitelikli teknik eleman açığının azaltılması konusuna önem verilmesi gerekmektedir.

İZOCAM YALITIM EĞİTİM MERKEZİ'mizin amacı yalıtım bilincini yaymak, yalıtımın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak, yalıtımda en son bilgi ve uygulamaları aktarmaktır.

Elde edilen deneyimleri toplumun ve yalıtım sektörünün kullanımına sunmanın, yalıtım sektörünün karşılaştığı sorunların çözümünde yardımcı olmanın hedeflendiği İYEM'de; bilgi ve deneyimlerin paylaşıldıkça çoğaldığına inanılmaktadır.

Doğru, gerekli, uygun ve yeterli eğitimi zamanında gerçekleştirerek, bilgiyi iletmek, paylaşmak, yaymak ve yenilikleri tanıtmak üzere kurulmuş olan İYEM, ülkemizde yalıtım, inşaat ve tesisat gibi birçok sektörün gelişimine vereceği hizmetle mükemmelliği birlikte yakalayacaktır.